İlköğretim 7. Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Türkçe soruları

ESENTEPE İLKÖĞRETİM OKULU
TÜRKÇE 7.SINIF SORULARIDIR

1)“Kara”kelimesi aşağıdakilerin hangisinde terim olarak kullanılmıştır?
A)Alnımıza sürülen bu karayı nasıl temizleriz? B)Karadır kaşların ferman yazdırır.
C)Kara bahtım,kem talihim,taşa bassam iz olur. C)Ancak üç ay sonra karaya çıkabildik.
2)“İnmek”sözcüğü aşağıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
1.Yağmurdan duvar inmiş.
2.Çocuk,ağaçtan zorlukla indi.
3.Haberi duyunca yüreğine indi.
4.Şehre varınca otele indi.
A) 1 B)2 C)3 D)4
3)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler yoktur?
A)Her inişin bir çıkışı vardır.
B)Her çok,azdan olur.
C)Ağacın yemişini ye,kabuğunu soyma.
D)Akıllı köprüyü arayana dek,deli suyu geçer.
4)“Dün gece İzmir’de ısı sıfırın altında eksi üç derece dolaylarındaydı.”
Yukarıdaki cümleden hangi kelime çıkarılırsa cümlenin anlamı bozulmaz?
A)gece B)eksi C)derece D)ısı
5)“de” bağlacı verilen cümlelerin hangisinde “başkalarına yaptığım gibi”anlamını içermemektedir?
A)Sana bir de kitap alalım.
B)Bir kitap da sana alalım.
C)Sana da bir kitap alalım.
D)Bir tane de kitap sana alalım.
6)Aşağıdaki deyimlerden hangisi “sadece kendi bildiğini yapmak,başkalarını dinlememek”anlamını vermektedir?
A)Burnu havada olmak
B)Burnu Kaf Dağı’nda olmak
C)Burnundan kıl aldırmamak
D)Burnunun dikine gitmek
7)“Dışarı”sözcüğü hangi seçenekte yer yön zarfı olarak kullanılmıştır?
A)Babası eve almadığı için dışarıda kalmış.
B)Dışarı çıkmayın,öğretmen kızıyor çünkü.
C)Bu otobüsler dışarı hatlarda çalışacak.
D)Dışarısı kardan görünmüyor.
8) “Olayı öğrenince son derece kızdı.”
Cümlesinde altı çizili sözcük öbeğinin belirteç olarak görevi,aşağıdakilerden hangisidir?
A)durum zarfı B)yer zarfı C)soru zarfı D)nicelik zarfı
9)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
A)Bu ay soğuk günler geçirdik.
B)Artık dünya teknolojide hızla ilerliyor.
C)Uzaydan dünyanın fotoğrafları çekiliyor.
D)Oturma odamızı güneş iyice ısıttı.
10)Aşağıdakilerin hangisinde ortak özne kullanılmamıştır?
A)Öğretmen soruları okudu ve yanıtladı.
B)Kitabı okudu,sonra müzik dinledi.
C)Orhan’ın yüreği yurt sevgisiyle doluydu.
D)Çocuk kapıdan içeri girdi;salona yöneldi.
CEVAP ANAHTARI: 1.C, 2.D, 3.C, 4.B, 5.A, 6.D, 7.B, 8.D, 9.C, 10.C

Adı Soyadı: 2007–2008 İstiklâl İlköğretim Okulu
Sınıfı: 7. Sınıf 1. Yazılı Yoklama
No:
Aşağıdaki şiiri dikkatlice okuyunuz. İlk dört soruyu aşağıdaki şiire göre cevaplayınız. Soruları cevaplarken kâğıt düzenine ve dilbilgisi kurallarına dikkat ediniz. Yazılı kâğıdınız değerlendirilirken göz önünde bulundurulacaktır.(5p.) Hepinize başarılar dilerim. Suzan YAVUZ

I. dörtlük 111. dörtlük

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın............... Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Bu toprak bir devrin battığı yerdir.......Son vatan parçası geçerken ele.................
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın............. Mehmet’in düşmanı boğduğu sele
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.............. Mübarek kanını kattığı yerdir.

II. dörtlük IV. dörtlük

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda Düşün ki, haşr olan kan, kemik, etin
Gördüğün bu tümsek, Anadolu’nda Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin
İstiklâl uğrunda, namus yolunda Bir harbin sonunda bütün milletin
Can veren Mehmet’in yattığı yerdir. Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

S.1. Şiirin ölçüsünü söyleyiniz. (2p) ……………………………………………………………..
S.2. Üçüncü dörtlüğün kafiyesini şiirin üzerinde gösteriniz.(8p.)
S.3. Şiirin teması nedir? Açıklayınız. (10 p.)
S.4. Şair, “Dur yolcu!” sözüyle kime sesleniyor? Ondan istediği nedir? (10 p.)
S.5. “Büyük zelzele” sözüyle hangi tarihi olay anlatılmaktadır? Bu tarihi olay Türk milletine neyi sağlamıştır? (10 p.)
S.6. Parantez içindeki boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz. (5p.)

İspiro yaklaştı, dedi ki ( )
— Niye bu kadar telaşlanıyorsun ( ) Bırak ( ) biraz eğlensinler ( ) Kaç gündür muharebe ediyoruz. Akşam bu kuşlardan daha iyi mezelik olur mu ( )

S.7. Aşağıdaki kelimeleri dilek şart kipinde, gereklilik kipinde, şimdiki zaman kipinde, geniş zaman kipinde ve gelecek zaman kipinde cümlelerde kullanınız (10 p.)

Yazmak:

Kullanmak:

Özlemek:

Oynamak:

Okumak:

S.8. Aşağıdaki kelimelerde görülen ünsüz olaylarını yanlarına yazınız. (5 p.)
Kitapta: …………………….
Toprağı:…………………….
Simitçi:…………….............:
Ağacı:……………………….
Çiftliğe:……………………..

S.9.“ Dost, kara günde belli olur.”atasözünü, kompozisyon kurallarına uyarak açıklayınız.(35p.)
CELALİYE İLKÖĞRETİM OKULU
2007 - 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI SORULARI
ANLAŞILMAK
Bir dükkan sahibi dükkanının vitrinine üzerinde Satılık Köpek yavruları yazan bir tabela asarken, yanında küçük bir erkek çocuğu belirdi. "Köpek yavrularını kaça satıyorsunuz?" diye sordu. Adam çocuğa yavruların en az 50 dolar ettiğini söyledi. Çocuk elini cebine attı, biraz bozuk para çıkardı, dükkan sahibine bakıp "İki dolar otuz beş sentim var. Onlara bakabilir miyim?" dedi. Dükkan sahibi çocuğa gülümsedi ve bir ıslık çaldı. Lady adli bir köpek dükkanın içindeki kulübesinden çıkıp onlara doğru koşmaya başladı. Arkasında beş tane küçük yün yumağı vardı. Yavrulardan biri, diğerlerinin gerisinden topallayarak geliyordu. Bu küçük çocuğun hemen dikkatini çekti. "Bu yavrunun nesi var?" Dükkan sahibi "Veterinerin dediğine göre, kalçasında bir kemik eksikmiş" diye yanıt verdi. "Hep böyle topallayacakmış." Küçük çocuk hemen, "Onu almak istiyorum" dedi. Dükkan sahibi "Sahi mi?.. O yavruyu gerçekten istiyorsan sana bedava verebilirim" dedi. Çocuk dükkan sahibine yaklaştı ve öfkeyle "Onu bana bedava vermenizi istemiyorum. Bu yavru da diğer yavrular kadar değerli. Fiyatı neyse size ödeyeceğim. Şimdi size iki dolar otuz beş sent vereceğim, kalan parayı da ayda elli sent, elli sent ödeyeceğim!" dedi. Dükkan sahibi "O sakat yavruyu ne yapacaksın? O hiçbir zaman diğer köpekler gibi koşup, oynayamayacak" dedi. Küçük çocuk pantolonunun paçasını yukarı kaldırdı ve iki çelik bağla desteklenmiş eğri sol bacağını gösterdi. "Ben de pek koşamıyorum. Bu yavrunun da kendini anlayacak birine ihtiyacı var." dedi.
(İlk 3 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)
1 - Küçük çocuğu öfkelendiren dükkan sahibinin hangi davranışıdır? (5 P.)

2 - Çocuk Niçin sakat köpeği seçmiş olabilir? (5 P.)

3 - Engelli insanların toplum tarafından dışlanmasını, farklı muamele görmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? (5 P.)

4 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı söz konusudur? (5 P.)
A) Öğretmen çocuğun elinden tuttu.
B) Okullar bugün tatil edildi.
C) Bahçede kırmızı güller açıvermiş.
D) O çok ama çok iyi bir insandı.
5 - “Gelmek” fiilini dilek ve bildirme kiplerine göre çekimleyiniz. (10 P.)
Dilek Kipleri Haber Kipleri

6 - Aşağıda verilen fiilleri iş, oluş ve durum özelliğine göre ayırınız? (5 P.)
(atmak, beklemek, büyümek, ezmek, susmak, yaşlanmak, uzamak, kırmak, gelmek)
İş Oluş Durum

7 - Aşağıdaki sözcüklerin deyim olarak karşılıklarını yazınız. (5 P.)
Örnek: Dövmek: Allah yarattı dememek, dayak atmak…
Öfkelenmek:
Başarmak:
Sevinmek:
Ölmek:
Üzülmek:
8 - “Sevmekten korkmayın; sevdikçe
dünyanız ……; yalnızlık nedir ……...”
cümlesindeki boşluklar, en uygun biçimde aşağıdakilerden hangisiyle doldurulur? (5 P.)
A) renklenecek - öğreneceksiniz
B) güzelleşecek - bilmeyeceksiniz
C) değişecek - anlayacaksınız
D) büyüyecek – göreceksiniz
9 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir
yazım yanlışı vardır ? (5 P.)
A) Çiçeklerin de açma zamanı vardır.
B) Orada, bir nakışcıyla karşılaştım.
C) Sözlerine güvenebilmem için bana zaman ver.
D) Gözlerindeki fer, birden kayboluverdi.

10 - Nedir bende bu günlerdeki,
Bu on beş yaşındaki çocuk hali?
Çiçeklere duyduğum bu sevgi,
Bu küçük eşya merakı,
Sigaramı, kahvemi keyifle içişim.

Bu dizelerdeki ana duygu aşağıdakilerden hangisidir? (5 P.)
A) Yaşama sevinci
B) Doğa sevgisi
C) Çocukluk özlemi
D) İnsan sevgisi

11 - Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılan kelimeleri bularak altlarını çiziniz. (5 P.)

Köy meydanına herkez toplanmış.
Arkadaşıma birtakım elbise aldım.
Avrupa’nın her hangi bir ülkesinde yaşamak istiyor.
Bir kaç gün sonra ağaç dikmeye gideceğiz.

12 - Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini bularak, altlarını çiziniz. (5 P.)

Müdür, herkesin burada toplanmasını istedi.
Ufuk, İngilizceyi ana dili gibi konuşuyordu.
Şiddetli rüzgâr portakal bahçelerine zarar verdi.
Bu parayı hak ettiğine inanıyor musun?

13 - “Temiz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır? (5P.)
A) Doktor temiz havayı tavsiye etmişti.
B) Temiz çamaşırlarını kirlilerle karıştırma.
C) Yüreğinin temizliği sevilmesini sağlıyordu.
D) Öğrenciler temiz sınıfı çabucak kirlettiler.

14 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "varsayım" söz konusudur? (5 P.)
A) Kitabın son baskısı yüz bin liraydı.
B) Diyelim ki İzmir'e gittin.
C) Bana göre en iyi insan, okuyan insandır.
D) Küçük Ağa romanı Huzur romanından ilginç.
15 - "İnsan, kendi kendinin öğretmeni olmalıdır." cümlesiyle anlamca aynı doğrultuda olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? (5 P.)
A) İnsan kendini iyi yetiştirmelidir.
B) Eğitimde öğretmene ihtiyaç yoktur.
C) Herkes öğretmen olmaya çalışmalıdır.
D) İnsan, isterse öğretmen gibi davranabilir.

16 - İlk yargılanışım öğretmenler kurulu önündedir ( ) Daha sonra adliye koridorları ( ) mahkemeler ( ) savcılar ( )
Yukarıda boş parantezle gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? (5 P.)
A) (.) (,) (…) (…) B) (.) (;) (,) (…)
C) (.) (,) (,) (…) D) (;) (.) (,) (…)

17 - I- Gücenmedin değil mi?
II- Hiç.
III- Kızmıyorum
IV- Hiç mi?
V- Bana kızmıyorsun ya?
VI- Hayır.
Yukarıdaki cümleler nasıl sıralanırsa iki kişinin karşılıklı konuşması haline gelir? (5 P.)
A) I-VI-V-II-IV-III
B) V-III-I-VI-IV-II
C) V-VI-IV-II-I-III
D) II-IV-V-VI-I-III

18 Kurallarına uygun olarak bir dilekçe yazınız?(10 P.)

Ayça EFE
Türkçe Öğretmeni
AD-SOYAD:
SINIF-NO:

7. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ I. DÖNEM I.YAZILI YOKLAMASI

“Bağımsızlığını kaybeden bir millet, dilini koruyabilirse, bir gün tekrar bağımsızlığına kavuşabilir. Dünyanın zengin dillerinden biri olan Türkçemiz, başlangıçta yabancı dillerin etkisinden uzak, bağımsız bir dildi. Fakat milletimizin yabancı kültür ve medeniyetlerle ilişkisi sonucu kısa zamanda dilimiz yabancı dillerin etkisi altına girdi. İslamın kabulünden sonra Arapça ve Farsça, Tanzimatın ilanından sonra ise Batı dillerinin kelime ve deyimleri dilimizi tamamen sardı. Bu konuda titiz olmalıyız. Çünkü dil, bağımsızlığın sembolüdür.”
(İlk 3 soru bu metne göre cevaplandırılacaktır.)
1)Yabancı dillerin dilimizi etkisi altına alması hangi olaylardan sonra olmuştur?
Cevap:

2)Parçaya göre esir bir milletin bağımsızlığına tekrar kavuşabilmesinin şartı nedir?
Cevap:

3)Metindeki “dilin bağımsızlığı” sözünden ne anlıyorsunuz?
Cevap:

4) Aşağıdaki kelimeleri büyük ve küçük ünlü uyumuna göre inceleyiniz.

Sembol Türkçe

5) a. Aşağıdaki cümleyi öğelerine ayırınız.
b. Vurgulu öğeyi, daire içine alarak belirtiniz.

Tanzimatın ilanından sonra, Batı dillerinin kelimeleri dilimizi sardı.

6) Aşağıdaki cümlede bulunan isim çekim eklerinin adları yazınız.

Türkçe-m i z, yabancı dil-l e r- i n etki-s i n- d e n uzak idi.

7) Röportaj(görüşme) türünü tanımlayarak, röportaj hazırlamada uyulması gereken kuralları yazınız.

8) Bildiğiniz bir yeri veya kendi köyünüzü, gezi yazısının özelliklerine ve kompozisyon kurallarına uygun olarak tanıtınız.

AÇIKLAMALAR: 8. madde 30, diğerleri 10’ar puan değerindedir. Süre 50 dakikadır. İlk üç soruya verilecek cevaplar cümle bütünlüğüne ve soru köküne uygun olması gerekmektedir. Kağıt düzeni ve okunaklı yazı değerlendirmede dikkate alınacaktır.
BAŞARILAR DİLERİM
HİKMET DAPGIN
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ
HEKİMOĞLU ALİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU 7. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI(2010-2011)
www.yazilisorulari,.org
DİNLE SANA BİR NASİHAT EDEYİM
Dinle sana bir nasihat edeyim
Hatırdan, gönülden geçici olma
Yiğidin başına bir hal gelince
Anı yâd ellere açıcı olma

Mecliste ârif ol, kelâmı dinle
El iki söylerse, sen birin söyle
Elinden geldikçe sen iyilik eyle
Hatıra dokunup yıkıcı olma
KARACAOĞLAN
1. Şiirin birinci kıtasında geçen “Yiğidin başına bir hal gelince/ Onu yâd ellere açıcı olma” dizeleriyle ne anlatılmak istenmektedir?(10 PUAN)

2. Şiirin ikinci dörtlüğünde hangi öğütler verilmektedir?(10 PUAN)

3. Aşağıdaki paragrafın ana düşüncesini yazınız.(10 PUAN)
“İnsan sesi güzelliğine yazın kavuşur. Çünkü yaz, engin mavisiyle umut demektir, güzelliktir, güzeli düşünmektir. Sanat ilhamları en çok yazın gelir yoklar kapımızı. Yazın yazılanlar çizilenler daha umut verici, iç açıcı şeylerdir. İnsanlar daha güçlü, daha isteklidir. Çünkü yaz mutluluk kaynağıdır.”

4. Aşağıdaki parçadaki yaşlı adamın şükretmesinin sebebi nedir? (10 PUAN)
.”Bir dostum, yaşlı ahbabıyla apartman merdivenlerini çıkıyormuş. Yaşlı adam her basamağı çıkışında bir kere durur, dudakları arasından bir şeyler mırıldanırmış. Dostum da onun yeni basamağı aşmaya girişmesini sabırsızlıkla beklermiş. Yaşlı adam dostuma dönerek: “benim bu mırıldanışım, sana biraz garip görünüyor değil mi? Hakkın var. Ben her basamağı aştığımda şükrederim. Sen şimdi bunun manasını anlayamazsın. Fakat bir gün gelecek, sen de merdiven basamağını aşmanın şükretmeye değer bir durum olduğunu anlayacaksın!” demiş.”

S.5. Aşağıdaki cümlelerde bazı sayılar yer almaktadır. Sayıların yazımı doğru olan cümlelerin başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.(10 PUAN)
“D” veya “Y” CÜMLELER
İstanbul’dan döneli tam onbir yıl olmuş.
Bu yıl 1.’inci sınıflar okula erken başladı.
Okula gitmek için 06.30’da evden çıkarım.
Bu resmi otuz beş cm uzunluğundaki cetvel ile çizdim.
Altmışaltı, altmış altı sayı almakla kazanılan bir çeşit iskambil oyunudur.

İŞ OLUŞ DURUM
Yazmak X
Koşmak
Örmek
Kızarmak
Uyumak
Uzamak

8. Sözcüklerinin kökünü/gövdesini ve kipini ayırarak yazınız.

Çekimli Fiil Kökü/Gövdesi Kipi
Oynadılar
Yazmış
Getirmeli
Yürüsem
Okuyacaksın
9. Zamanı geri getirebilsek ya da zamanda yolculuk yapmak mümkün olsa insan hayatında ne gibi değişiklikler olur,bu durumun ortaya çıkarabileceği olumlu ve olumsuz yönleri anlatan bir kompozisyon yazınız. (30 puan)
www.yazilisorulari,.org
2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SEKA İLKÖĞRETİM OKULU 1. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ
7. SINIFLAR 1. YAZILI SINAV SORULARIDIR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Öğrencinin Adı, Soyadı: www.yazilisorulari,.org
Sınıfı, Numarası: …………………………
SÖZÜ YERİNDE SÖYLEMEK

Bir gün Türkçe öğretmenimiz: “Kâğıt çıkarın!” dedi. O zamanki söyleyişle “Tahrir” (*) sınavı yapacakmış. Biz ruhumuzun derinliklerinde iç çeken sözcükleri araştırırken, konuyu veriverdi:
“Tebeşiri tanımlayınız.”
Hepimiz durakaldık. Şaka mı yoksa? Böyle konu olur mu? Bakışları dolaştı aramızda. Oynadığı oyuna için için gülen bir “ders vermek” sevinci yansımıştı öğretmenimizin gözlerine:
“Konu bu işte, haydi başlayın.”
Bir türlü başlayamıyorduk incilerimizi döktürmeye. Bir süre sonra , öğretmenimiz:
“Tamam, neler yazdığınızı sırayla okuyun bakayım.” dedi.
Ne güç şeymiş tebeşiri tanımlamak! ... Yazdıklarımızı dinledikten sonra güldü öğretmenimiz:
“Palavra kolay! “ dedi. “ Zor olan, boş lâf etmeden anlatabilmek. Neyi anlattığına bakacaksın. Bakmak da yeterli değil, göreceksin neyi anlatmak istediğini; düşüneceksin. Sonra da herkesin kolayca anlayabileceği biçimde anlatacaksın. Düzenli düşünmek ister bu iş; anlam çıkacak söz etmeyi öğrenmek gerek. Bunu beceremezsen, susacaksın; başka yol yok!”
Bugün de aklımdan çıkmaz öğretmenimizin söyledikleri.
(*) Tahrir: Yazma, kompozisyon. Seha L. MERAY

Soru-1) Öğretmen, öğrencilerden niçin kâğıt çıkarmalarını istiyor? Açıklayınız.
Soru-2) Öğrenciler neden şaşırıyorlar? Açıklayınız.
Soru-3) Öğretmen, iyi bir yazının özelliklerini hangi sözlerle belirtiyor? Yazınız.
Soru-4) “İncilerini döktürmek” deyiminin anlamı nedir? Bu deyimi bir cümlede kullanınız.
Soru-5-a) Ek durumundaki “-ki” ile, bağlaç olan “ki” ye birer örnek yazarak çeşitlerini belirtiniz.
b) “Yaz” kelimesini sesteş olarak iki ayrı cümlede kullanınız.
c) İçinde “göz” kelimesi geçen üç tane deyim bulup yazarak birisini bir cümlede kullanınız.
Soru-6-a) Parçadan bir türemiş sözcük bularak, kök ve ekini, ne tür kök ve ek olduğunu yazınız.
b) Aşağıdaki cümlenin öğelerini bulunuz.
“O akşam hepimiz, pencerede seni bekledik.”
c) “Zamanı iyi kullanmak” ile ilgili bir atasözü yazarak üç cümleyle ne anlatmak istediğini açıklayınız.
Soru-7) “Etkili dinleme ve etkili konuşma” konulu bir kompozisyon yazınız.
Not Baremi: 1. 2. 3. ve 4. sorular: 7’şer puan, 5. soru : 18 (6+6+6), 6. soru: 24 (10+6+8), son soru da 30 puandır.
BAŞARILAR
www.yazilisorulari,.org
ADI – SOYADI : 07.11.2007
SINIFI – NUMARASI :

BAHARÖZÜ İLKÖĞRETİM OKULU
2007 – 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI SORULARI

ANLAŞILMAK
Bir dükkân sahibi dükkânının vitrinine üzerinde Satılık Köpek yavruları yazan bir tabela asarken, yanında küçük bir erkek çocuğu belirdi. "Köpek yavrularını kaça satıyorsunuz?" diye sordu. Adam çocuğa yavruların en az 50 dolar ettiğini söyledi. Çocuk elini cebine attı, biraz bozuk para çıkardı, dükkân sahibine bakıp "İki dolar otuz beş sentim var. Onlara bakabilir miyim?" dedi. Dükkân sahibi çocuğa gülümsedi ve bir ıslık çaldı. Lady adlı bir köpek dükkânın içindeki kulübesinden çıkıp onlara doğru koşmaya başladı. Arkasında beş tane küçük yün yumağı vardı. Yavrulardan biri, diğerlerinin gerisinden topallayarak geliyordu. Bu küçük çocuğun hemen dikkatini çekti. "Bu yavrunun nesi var?" Dükkân sahibi "Veterinerin dediğine göre, kalçasında bir kemik eksikmiş" diye yanıt verdi. "Hep böyle topallayacakmış." Küçük çocuk hemen, "Onu almak istiyorum" dedi. Dükkan sahibi "Sahi mi?.. O yavruyu gerçekten istiyorsan sana bedava verebilirim" dedi. Çocuk dükkân sahibine yaklaştı ve öfkeyle "Onu bana bedava vermenizi istemiyorum. Bu yavru da diğer yavrular kadar değerli. Fiyatı neyse size ödeyeceğim. Şimdi size iki dolar otuz beş sent vereceğim, kalan parayı da ayda elli sent, elli sent ödeyeceğim!" dedi. Dükkân sahibi "O sakat yavruyu ne yapacaksın? O hiçbir zaman diğer köpekler gibi koşup, oynayamayacak" dedi. Küçük çocuk pantolonunun paçasını yukarı kaldırdı ve iki çelik bağla desteklenmiş eğri sol bacağını gösterdi. "Ben de pek koşamıyorum. Bu yavrunun da kendini anlayacak birine ihtiyacı var." dedi.
1 - Küçük çocuğu öfkelendiren dükkân sahibinin hangi davranışıdır? (5 Puan)

2 - Çocuk niçin sakat köpeği seçmiş olabilir? (10 Puan)

3 - Engelli insanların toplum tarafından dışlanmasını, farklı muamele görmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? (10 Puan)

4 – Altı çizili kelimeler tablodaki hangi durumu bildiriyor? İşaretleyiniz. (10 puan)
Cümleler Gereklilik K. Şart Kipi İstek Kipi Emir Kipi
Maça gidersek eve yetişemeyiz.
Hadi birer çay içelim.
Ya lâle açmalıdır göğsümüzde yahut gül.
Alın, bunları da okuyun!

5 - “Oynamak” fiilini şimdiki zamanın tüm kişilerine çekimleyiniz. (12 Puan)

1. Tekil Şahıs …………………… 1. Çoğul Şahıs …………………
2. Tekil Şahıs …………………… 2. Çoğul Şahıs …………………
3. Tekil Şahıs …………………… 3. Çoğul Şahıs …………………

6. Aşağıdaki parçada büyük harflerin kullanımıyla ilgili yapılmış yanlışlıkları bularak yanlış yazılmış kelimeleri doğru şekliyle yeniden yazınız. (5 puan)
“Annemle beraber erkence ömer’e gittik. Hastalığından korkuyor. Fazla Heyecan gösteriyor. teselli ettim. Saat üçte istanbul’a gitmek zorundayım.“
7 - Aşağıda verilen fiilleri iş, oluş ve durum özelliğine göre ayırınız? (18 Puan)
(atmak, beklemek, büyümek, ezmek, susmak, yaşlanmak, uzamak, kırmak, gelmek)

İş Oluş Durum

8 - “ Kardeşlik ve barışın dünyaya yayılması için neler yapılmalıdır?” Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde anlatınız. (30 puan)

Başarılar Dilerim
Şuayıp GEDİKLİ
Türkçe Öğretmeni
VALİ KEMAL NEHROZOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
2007–2008 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
7/C SINIFI TÜRKÇE DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SORULARI
Adı-Soyadı:
Numarası: Notu:

TELEVİZYON TUTSAKLIĞI
Televizyon son yıllarda ülkemiz insanlarını tutsaklaştırdı. Yayın başlar başlamaz evdeki bütün etkinliklerin durduğunu, tüm ev halkının televizyonun etrafını kuşattıklarını görmüşsünüzdür. Televizyon adeta onları esir eder.
Eskiden komşular akrabalar bir araya gelir, görüşüp konuşurlardı. Öldü bütün bu görüşmeler, dertleşmeler. Onların yerini bilmem hangi dizideki kahramanın serüvenleri alıyor. İnsanlarımız kendilerinden çok onların dertlerine üzülüyor, onlara acıyor.
Televizyonun insanları aşırı derecede büyülediğini, bağımlı kıldığını gören uzmanlar ona “aptal kutusu” diyorlarmış. Eğer bu ad bir gerçeği yansıtıyorsa insanlarımızın büyük bir bölümüne aptal demek gerekir. Çünkü insanlarımızın televizyona karşı aşırı düşkünlüğünü hepimiz biliyoruz. Televizyonun karşısına geçince adeta büyülenmiş gibi program ayrımı yapmadan ne verilirse büyük bir merakla izliyorlar.
Televizyon büyük bir buluştur. Bu gerçeğe kimse itiraz etmiyor;ama ülkemizdeki kullanımı yanlış. Bu gerçeğe bakınca televizyonun yarardan çok zarar getirdiğini görüyor ve keşke bu aptal kutusu bulunmasaydı diyesim geliyor.

S O R U L A R
1. Birinci paragrafta yazar neden yakınmaktadır? Niçin? (10 puan)
2. Uzmanlar televizyona hangi adı takmışlardır? Neden? (10 puan)
3. Parçanın ana düşüncesi nedir? Açıklayınız. (10 puan)

4. Aşağıdaki cümlelerin yüklemleri tablodaki hangi durumu bildiriyor? İşaretleyiniz. (10 puan)
Cümleler Gereklilik K. Şart Kipi İstek Kipi Emir Kipi
Bu akşam sınava hazırlanmalıyım.
Yere döktüğün elmaları topla.
Verilen ödevleri beraber yapalım.
Sinemaya gideceğiz eğer kazanırsam.

5. Aşağıda verilen fillerden hangileri çekimli fiildir. Çekimli fiilleri aşağıdaki boş kutuya yazınız. (10 puan)

Sevdim, koşmuşlar,
kitaptır, gelmekteyim,
bilmelisin, sizin, çocuklarız

6. Aşağıdaki parçada büyük harflerin kullanımıyla ilgili yapılmış yanlışlıkları bularak yanlış yazılmış kelimeleri doğru şekliyle yeniden yazınız. (10 puan)
“Annemle beraber erkence ömer’e gittik. Hastalığından korkuyor. Fazla Heyecan gösteriyor. teselli ettim. Saat üçte istanbul’a gitmek zorundayım.“

7. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına (Y) harfi yazınız. (10 puan)
( ) “Kitaptan her gün yirmi sayfa okudum.” Cümlesinde iş bildiren bir fiil vardır.
( ) “Erkenden yatağa girip yattı.” Cümlesinde oluş bildiren bir fiil vardır.
( ) “Gün geçtikçe saçları uzuyor.” Cümlesinde oluş bildiren bir fiil vardır.
( ) “Bahçedeki bütün ağaçları kesmişler.” Cümlesinde durum bildiren bir fiil vardır.

8. “ Kardeşlik ve barışın dünyaya yayılması için neler yapılmalıdır?” Düşüncelerinizi bir kompozisyon şeklinde anlatınız. (30 puan)
Başarılar…
Eşref GÜZEL

C E V A P L A R
1- Yayın başlar başlamaz evdeki bütün etkinliklerin durduğunu, tüm ev halkının televizyonun etrafını kuşattıklarını görmüşsünüzdür. Televizyon adeta onları esir eder.
2- Televizyonun insanları aşırı derecede büyülediğini, bağımlı kıldığını gören uzmanlar ona “aptal kutusu” diyorlarmış. Televizyonun karşısına geçince adeta büyülenmiş gibi program ayrımı yapmadan ne verilirse büyük bir merakla izliyorlar.
3- Televizyon büyük bir buluştur. Ama ülkemizdeki kullanımı yanlıştır.
4-
Cümleler Gereklilik K. Şart Kipi İstek Kipi Emir Kipi
Bu akşam sınava hazırlanmalıyım. x
Yere döktüğün elmaları topla. x
Verilen ödevleri beraber yapalım. x
Sinemaya gideceğiz eğer kazanırsam. x
5-Sevdim, koşmuşlar, gelmekteyim, bilmelisin
6- “Annemle beraber erkence Ömer’e gittik. Hastalığından korkuyor. Fazla heyecan gösteriyor. Teselli ettim. Saat üçte İstanbul’a gitmek zorundayım.“
7-
( D ) “Kitaptan her gün yirmi sayfa okudum.” (İŞ)
( Y ) “Erkenden yatağa girip yattı.” (DURUM)
( D ) “Gün geçtikçe saçları uzuyor.” (OLUŞ)
( Y ) “Bahçedeki bütün ağaçları kesmişler.” (İŞ)
C E V A P L A R
1- Yayın başlar başlamaz evdeki bütün etkinliklerin durduğunu, tüm ev halkının televizyonun etrafını kuşattıklarını görmüşsünüzdür. Televizyon adeta onları esir eder.
2- Televizyonun insanları aşırı derecede büyülediğini, bağımlı kıldığını gören uzmanlar ona “aptal kutusu” diyorlarmış. Televizyonun karşısına geçince adeta büyülenmiş gibi program ayrımı yapmadan ne verilirse büyük bir merakla izliyorlar.
3- Televizyon büyük bir buluştur. Ama ülkemizdeki kullanımı yanlıştır.
4-
Cümleler Gereklilik K. Şart Kipi İstek Kipi Emir Kipi
Bu akşam sınava hazırlanmalıyım. x
Yere döktüğün elmaları topla. x
Verilen ödevleri beraber yapalım. x
Sinemaya gideceğiz eğer kazanırsam. x
5-Sevdim, koşmuşlar, gelmekteyim, bilmelisin
6- “Annemle beraber erkence Ömer’e gittik. Hastalığından korkuyor. Fazla heyecan gösteriyor. Teselli ettim. Saat üçte İstanbul’a gitmek zorundayım.“
7-
( D ) “Kitaptan her gün yirmi sayfa okudum.” (İŞ)
( Y ) “Erkenden yatağa girip yattı.” (DURUM)
( D ) “Gün geçtikçe saçları uzuyor.” (OLUŞ)
( Y ) “Bahçedeki bütün ağaçları kesmişler.” (İŞ)

C E V A P L A R
1- Yayın başlar başlamaz evdeki bütün etkinliklerin durduğunu, tüm ev halkının televizyonun etrafını kuşattıklarını görmüşsünüzdür. Televizyon adeta onları esir eder.
2- Televizyonun insanları aşırı derecede büyülediğini, bağımlı kıldığını gören uzmanlar ona “aptal kutusu” diyorlarmış. Televizyonun karşısına geçince adeta büyülenmiş gibi program ayrımı yapmadan ne verilirse büyük bir merakla izliyorlar.
3- Televizyon büyük bir buluştur. Ama ülkemizdeki kullanımı yanlıştır.
4-
Cümleler Gereklilik K. Şart Kipi İstek Kipi Emir Kipi
Bu akşam sınava hazırlanmalıyım. x
Yere döktüğün elmaları topla. x
Verilen ödevleri beraber yapalım. x
Sinemaya gideceğiz eğer kazanırsam. x
5-Sevdim, koşmuşlar, gelmekteyim, bilmelisin
6- “Annemle beraber erkence Ömer’e gittik. Hastalığından korkuyor. Fazla heyecan gösteriyor. Teselli ettim. Saat üçte İstanbul’a gitmek zorundayım.“
7-
( D ) “Kitaptan her gün yirmi sayfa okudum.” (İŞ)
( Y ) “Erkenden yatağa girip yattı.” (DURUM)
( D ) “Gün geçtikçe saçları uzuyor.” (OLUŞ)
( Y ) “Bahçedeki bütün ağaçları kesmişler.” (İŞ)

Adı-Soyadı: Tarih: 01.10.2007
Numarası: Notu:

İSTİKLAL MARŞI
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.
1- Dörtlükte şair kime sesleniyor; bunu nereden anlıyoruz? Altı çizili kelime ile neyi ifade etmiştir?
2- Dörtlükte anlatılmak istenen nedir? Kısaca açıklayınız.
3- Şiire göre dökülen kanların helal olması neye bağlıdır?
4- Dörtlüğün kafiyesini bulunuz, kafiye şemasını yazınız.
5- Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerin altını çiziniz.

Minik ve sevimli kaplumbağa, büyük bir gayretle yürüyordu.
Büyük ve heybetli çınar ağacımız gün geçtikçe yaşlanıyordu.
Domatesler ve biberler közde kızarıyordu.
Yaşlı kadın evinin balkonunda sessizce örgü örüyordu.
Sevimli kedi sobanın kenarında uyuyordu.

6-Altını çizdiğiniz fiilleri tablodaki yerlerine yazınız.
İş bildiren fiiller Oluş bildiren fiiller Durum bildiren fiiller

www.edebiyatogretmeni.net
12) “Bilgi insana cesaret veriri, cahillik ise küstahlık.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
Not Ölçeği: 1,2,3,4,5,6. sorular 10’ar puan; 7,8.9.10.11. Sorular 5’er puan; 12. Soru 15 puan değerindedir.